Anlita oss

Respekt, Öppenhet, Lojalitet

En stark värdegrund är fundamental för framgång.
Vi arbetar kontinuerligt för att tillsammans bygga och stärka vår gemensamma värdegrund.
På så sätt försäkrar vi oss om att vi kan leverera goda resultat till våra kunder.

Mimerex konsulter förser er med smarta och anpassade lösningar. Vi tar ansvar för våra konsulter och era projekt från början till slut.

För att säkerställa kvalitet använder vi ett kvalitetssäkrat rekryteringsprogram som säkerställer att vi kan leverera de mest kompetenta och för uppdraget lämpliga konsulterna på ett smidigt och enkelt sätt.

Med en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess i kombination med vårt breda nätverk, många år av erfarenhet och en anpassningsbar arbetsprocess är vi ett av de bästa konsultföretagen i Norden.

Framgång för ett företag är starkt beroende av de som jobbar där. Därför blir förmågan att positionera rätt individ på rätt plats oerhört viktig. Det här är vad Mimerex är bäst på, med förmågan att klara alla utmaningar som våra kunder ställs inför.