Arbeta här

Bli en del av något större

Mimerex erbjuder otroliga förmåner för dig som konsult.
En samhörighet, respekt och flexibilitet som få arbetsplatser kan erbjuda.

Den enskilt viktigaste faktorn för att kunna genomföra ett lyckosamt uppdrag är att rekrytera rätt konsulter. På Mimerex söker vi ständigt nya konsulter inom sälj & marknad, market access, medicinska & regulatoriska tjänster.  Vi är stolta över våra konsulter och måna om att de utvecklas, trivs och känner gemenskap i vår organisation. Vi jobbar kontinuerligt med trivsel genom utvecklande uppdrag och möjligheter till erfarenhetsutbyte samt gemensamma konsultaktiviteter som konferenser, AW, föreläsningar och utbildningar. Vi tror på långvariga samarbeten.

Varför jobba hos oss?

​​Vår ambition är att det ska vara kul att jobba. Glädje skapar motivation som skapar resultat. Vi vet att våra konsulter besitter mycket kompetens som de kan bidra med. Vi är därför extra intresserade av vem just du är ☺! Som konsult på Mimerex kan du antingen vara fast anställd, anställd under en begränsad tid eller jobba som underkonsult. Vi har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och som konsult får du variation och utveckling i dina uppdrag i kombination med en trygg anställning. Vi har 20 års erfarenhet av konsultverksamhet och alltid nära samarbete med våra konsulter med regelbundna möten och avstämningar.

 • Redan från dag ett så kände jag mig välkommen till Mimerex. Som en del av teamet, vilket fick mig att känna ”Wow, detta är ett kul ställe att arbeta på”. För mig är därför Mimerex mer än en arbetsgivare för här finns en ”familje”- eller ”lagkänsla”. En lagkänsla som genomsyras av en stark gemenskap och entreprenörsanda, en lösningsorienterad attityd enligt devisen ”impossible is nothing”. Som konsult ger det mig positiv energi och därmed glädjen och kraft att göra mitt yttersta för att våra kunder skall bli nöjd

  Tomas
 • Jag älskar mitt jobb. Att ha möjlighet att vara flexibel både i hur mycket tid jag lägger i olika uppdrag och i möjligheter att utföra olika typer av uppdrag från tid till annan, gör arbetet spännande, utmanande och ger många olika möjligheter för mig som individ. Att dessutom kunna plocka upp best practice från olika företag, produktområden, arbetsområden och arbetsmetoder, gör att man skapar sig en kunskapsbank utöver det vanliga. Det gör också att jag som konsult blir en unik tillgång för mina uppdragsgivare och väldigt ofta någon som företagen lyssnar lite extra på, vilket är fantastiskt kul och energigivande. Jag arbetar ofta självständigt och tar ett stort eget ansvar, för mitt eget arbete, uppdraget och hur det utförs. Allt detta sammantaget gör att jag älskar mitt jobb

  Lina
 • Mimerex AB är ett professionellt och familjärt företag som jag har varit en del av, som konsult, sen år 2008 och som har stort personalfokus. Att få vara en del av Mimerex AB innebär, förutom trygga arbetsförhållanden, att få vara en del av ett företag där man bryr sig om varandra och har roligt ihop och där man känner sig sedd och hörd.

  Jobbet som konsult beror mycket på vem som är uppdragsgivare och en av styrkorna hos Mimerex AB är att, utifrån erfarenhet och intresse, lyckas matcha rätt kandidat till rätt uppdragsgivare

  Sandra
 • Jag började som anställd konsult på Mimerex, men kände tidigt att jag ville prova på att arbeta som underkonsult. En av anledningarna till det var att jag kände mig trygg med att arbeta med de fantastiska människor som är en del av Mimerex-teamet. 

  Bytet från anställd till konsult gick otroligt smidigt, och jag hade ett bra stöd från Mimerex hela tiden, och samarbetet har varit fortsatt bra sedan dess. 

  Förutom att det rent professionella fungerar utan problem, och att Mimerex alltid ställer upp och hittar lösningar på de problem som dyker upp - så är det fantastiskt kul att ha så många olika kollegor ute hos olika uppdragsgivare.

  Patric