Consulting

Kompetens, Effektivitet

Rådgivning med innovativa lösningar

Mimerex Consulting arbetar med rådgivning främst inom life science-industrin. Vi erbjuder uthyrning av experter, både av taktiskt och strategisk karaktär. Då inriktningen är rådgivning främst inom verksamhetsutveckling samt riktlinjer inför framtiden präglas uppdragen ofta av intensivt arbete under kortare perioder. Vi kan även ge support under implementation genom vår outsourcing. Våra olika områden, Consulting och Outsourcing, handlar om att hitta det mest effektiva sättet att komplettera er egen expertis och fylla de luckor ni saknar.

Med över 20 års erfarenhet inom life science-industrin kan vi bidra med rådgivning och support till företag som i dagsläget exempelvis önskar expandera, omstrukturera eller starta nytt. Vi har själva genomgått dessa olika stadier i både konsult- och läkemedelsbranschen med företag som AdXto och Kinchard Consulting. Vi kan därmed bidra med bred kunskap och expertis oaktat vilken fas din verksamhet befinner sig i. Vi använder oss av genomarbetade metoder och effektiva, fungerande arbetsmetoder och processer. Implementerade i ditt företag och integrerade i din verksamhet syns resultatet snabbt.