Om oss

Vi på Mimerex

Mimerex är ett tjänstebolag som erbjuder strategisk rådgivning, uthyrning av kvalificerad personal, kompetensförstärkning och rekrytering.

Mimerex jobbar med bemanning av kvalificerade konsulter i syfte att hjälpa våra kunder att optimera lönsamhet inom de områden vi anlitas inom. Vår vision är att Mimerex ska bidra till att verksamheter såväl som individer utvecklas; vi tror på utveckling genom samarbete som stärker, förbättrar och sammansvetsar där teamet alltid levererar mer än individen.

Mimerex är ett av de främsta konsultföretagen inom life science industrin i Norden. Med över 20 års erfarenhet i branschen vet vi lämpligast angreppssätt för att adressera olika typer av problem och utmaningar; hur företag bäst penetrerar en marknad och hur företag bäst anpassar sig till dagens tuffa konkurrens.