Outsourcing

Innovation, Kompetens, Effektivitet

Personal och Resursförstärkning

Genom kompetenta konsulter hjälper vi på Mimerex våra kunder att uppnå sina mål. Vi tillhandahåller kvalificerad personal inom olika terapiområden. Med vår breda konsultbas kan vi säkerställa lämpliga kandidater som kan leverera för kundens specifika behov. Vi tar ansvar för arbetet våra konsulter utför och vi slutför uppdragen tills målet är nått.

Mimerex använder ett smidigt, enkelt och effektivt rekryteringsprogram som gynnar både våra anställda såväl som kunder. Våra konsulter följer och bär med sig våra värdegrunder: innovation, kompetens och effektivitet. Våra konsulter är kunniga, flexibla, ansvarstagande och har en hög ambitionsnivå.

I vår rekryteringsprocess är de grundläggande värderingarna: Respekt, lojalitet och öppenhet.

Framgång kräver mer än hårt arbete - denna insikt gör oss till en optimal partner, såväl för kund som för anställd. Med över 20 års erfarenhet inom life science-industrin kan vi stoltsera med att vi har djupa och insiktsfulla kunskaper i att förstå kundens behov.

Behovet att fylla vakanta tjänster är ett stort och tidskrävande område för alla företag. Mimerex erbjuder uthyrning av enstaka konsulter eller säljteam med fokus på försäljning och marknadsföring av er produkt. Kravet på våra konsulter är att göra sitt yttersta och lite till för att ni som kund ska uppnå era mål. Vad som skiljer oss från andra konsultföretag är att vi har förmågan att bidra till utveckling och framgång av er verksamhet och er personal.

Fördelen med konsulter är att du som kund får flexibilitet i din verksamhet och kan göra snabbare prioriteringar samt omställningar baserat på efterfrågan och behov. Utöver det erbjuder våra konsulter innovation och nya infallsvinklar som går att applicera på andra delar av verksamheten. Konsulterna som arbetar hos oss strävar efter konstanta förbättringar, vilket gynnar både företag och personal.