Rekrytering

Enkel, Smidig och Effektiv

Genom att engagera oss i er rekryteringen kan vi erbjuda precisa och hållbara lösningar till ett mycket attraktivt pris

Att rekrytera personal kräver mer än att bara fylla en vakans. Det är en möjlighet att utveckla er organisation och erhålla nya kompetenser och perspektiv - vilket är precis vad vi erbjuder. Vi använder ett rekryteringsprogram som låter oss få en djupare förståelse och bra relation till våra kandidater, utöver en standardiserad CV, intervju och traditionella tester. Detta ger oss en stark utgångspunkt när vi rekryterar personal.

Konkurrensen om attraktiva profiler är tuff i dagens konkurrensutsatta omvärld. Ofta har företag varken tid eller resurser att göra djuplodande rekryteringsprocesser. Att använda Mimerex blir en konkurrensfördel för våra kunder.

Är ditt behov av personal kortsiktigt eller avser man att behovet är akut och behöver bli mer flexibelt? Vår expertis inom rekrytering kan hjälpa dig.