Rekrytering

Enkel, Smidig och Effektiv

Genom att engagera oss i er rekryteringen kan vi erbjuda precisa och hållbara lösningar till ett mycket attraktivt pris

Mimerex hjälper företag inom life-science med rekrytering av personal. Vi underlättar genom att hantera hela anställningsprocessen från start till slut. Rekryteringsprocessen och felrekrytering kan vara mycket kostsamt. Rätt person på rätt plats - Mimerex ser till att föra samman dessa två.

Att rekrytera personal kräver mer än att bara fylla en vakans. Det är en möjlighet att utveckla din organisation och erhålla nya kompetenser och perspektiv - vilket är precis vad vi erbjuder. Vi på Mimerex jobbar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att rekryteraren tillsammans med dig som kund börjar med att identifiera vilka personliga egenskaper och kompetenser som är viktiga för tjänsten. För att lyckas fullt ut är det viktigt att vi förstår ditt behov. Avgörande är också att vi har en djupare förståelse och bra relation till våra kandidater. I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Cubiks tester som ett komplement till CV. Testerna bygger på en bred vetenskaplig grund vilket innebär att det finns adekvata normgrupper samt reliabilitet- och validitetsstudier som ger stöd för testernas effektivitet. Vi säkerställer att du kan välja mellan slutkandidaterna, det är alltid du som väljer din framtida kollega!