Uthyrning och rekrytering

Mimerex rekryterar och hyr ut kvalificerade konsulter med nyckelkompetenser inom life science. Vi jobbar inom sälj och marknad samt med medicinska & regulatoriska tjänster där vi erbjuder tids- och kostnadseffektiva lösningar. Vår ambition är att hjälpa företag att optimera sin lönsamhet genom vår kombination av erfarenhet, innovation och flexibilitet.

Vår vision

Vår vision är att Mimerex ska bidra till innovation där verksamheter och individer utvecklas. Vi tror på utveckling genom samarbete och att teamet tillsammans alltid levererar mer än individen. Vi är övertygade om att glädje och förtroende är grunden till all positiv utveckling - därför är vår ambition att det ska vara roligt att jobba. Glädje skapar motivation som i sin tur leder till goda resultat.

Samarbeta
med oss

Anlita oss

Framgång för ett företag är beroende av sina medarbetare och chefer. Därför blir förmågan för ett företag att bygga presterande team oerhört viktig. Det här är vad Mimerex är bäst på och något vi hjälpt våra kunder med i över 20 års tid. Vår erfarenhet visar att kompetens och kapacitet är viktigt för uppgiften men för prestation så är det gruppens personlighet och glädje som avgör.


LEDIGA TJÄNSTER