Rekrytering

Hur vi jobbar med rekrytering

På Mimerex jobbar vi med kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att rekryteraren tillsammans med dig som kund börjar med att identifiera vilka personliga egenskaper och kompetenser som är viktiga för tjänsten. För att lyckas fullt ut är det viktigt att vi förstår ditt behov. Avgörande är också att vi har en djupare förståelse och bra relation till våra kandidater.

Vi använder oss av psykometriska tester som ett komplement till person bedömande intervjuer och referenstagningar. Testerna bygger på en bred vetenskaplig grund vilket innebär att det finns adekvata normgrupper samt reliabilitet- och validitet studier som ger stöd för testernas effektivitet. Dessa tester ger även dig som anställande chef ett stöd i själva intervju fasen. Vi säkerställer att du kan välja mellan slutkandidaterna, det är alltid du som väljer din framtida kollega!

LEDIGA TJÄNSTER